Verdegaal Coaching en Counseling

Themamiddag Communicatie

De roos van Leary: Leer positief invloed uitoefenen!

Doorbreek de voorspelbaarheid in discussies, thuis en op je werk.

Soms heb je het idee dat je in een kringetje ronddraait. Je ziet al aankomen dat een
discussie thuis ontaardt in ruzie, dat die ene collega weer dwarsligt, dat de
vergadering jouw voorstel afwijst…

Hoe doorbreek je die patronen?

Een goede vriend van Bob Dylan, Timothy Leary, verdiepte zich in de manier waarop
mensen op elkaar reageren. Hij vatte zijn bevindingen samen in een model: de
roos van Leary, inmiddels wereldberoemd.

Met een beetje inzicht in de roos van Leary gaan we met elkaar ervaren hoe we het gedrag van de mensen om
ons heen positief kunnen beïnvloeden. Want ook hier geldt de natuurwet: actie
is reactie!

 

Waar en Wanneer

Deze themamiddag wordt gegeven op aanvraag voor groepen van 4 tot 8 mensen, bijvoorbeelod van een team, op een in overleg te bepalen locatie.

Eens per jaar, de volgende datum valt in het najaar van 2019, kan iedereen die wil meedoen. De middag wordt dan gehouden in Warmond.