Verdegaal Coaching en Counseling

Werkgevers

Verdegaal C o a c h i n g maakt voor de begeleiding van uw werknemer na een intakegesprek een offerte op maat.

Veranderingen binnen organisaties voltrekken zich misschien nog wel sneller dan voorheen. Hierdoor worden hoge eisen gesteld aan werknemers en dat kan wrijving en stress veroorzaken. Coaching is een tool die hier een wezenlijke rol in kan spelen. 

Veel mensen leren niet optimaal in een groep. Ook kan het zijn dat het verwerven van een nieuwe vaardigheid niet goed lukt omdat er persoonlijke blokkades zijn. Coaching is maatwerk en biedt daarom een effectief alternatief voor training en scholing.

Verdegaal Coaching richt zich bij individuele begeleiding op het verhogen van de effectiviteit, het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen en zelfmanagement, op het ontdekken van mogelijkheden en zingeving. Daardoor draagt Verdegaal C o a c h i n g met coaching en training bij aan de persoonlijke ontwikkeling en de duurzame inzetbaarheid van mensen.

 

Kort onderzoektraject

Soms vallen mensen uit of dreigen uit te vallen, na jaren gemotiveerd te hebben gewerkt. In een kort traject van twee of drie sessies, onderzoek ik of het achterliggende probleem op het werkgebied ligt, of in de persoonlijke sfeer. In overleg kunnen werkgever en client daarna een gericht en goed passend vervolgtraject zoeken. 

Effectmeting

Uit een effectmeting van de Nederlandse Associatie voor Counseling blijkt dat de cliënt als gevolg van coaching beter met tegenslag omgaat en hij/zij een duidelijker beeld van zichzelf krijgt. Ook blijkt het een positieve invloed op zelfwaardering, zelfsturing, assertiviteit en empathisch vermogen te hebben. Daarnaast heeft de cliënt na het traject een beter zicht op zijn/haar sociale situatie en een groter verantwoordelijkheidsgevoel.